En plats av frihet

En plats av frihet

En plats av frihet

Som kristna och Guds representanter så är en del av vår vision och uppgift att vägleda människor och hjälpa dem att finna sin identitet i Gud och sitt livs kall.

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er" Matteusevangeliet 28: 19-20

Vi vet att Gud har placerat oss i hjärtat av Stockholm i en tid som denna för att stå upp och predika ett kompromisslöst evangelium. Att vi fått ett gudagivet mandat att vara en influerande och vägledande röst för att på nytt resa kristenheten i Sverige så att den sista stora skörden kan bärgas in innan vår Herre Jesu Kristus snara återkomst.

Vi är övertygade om att det endast är evangeliet och tron på Jesus Kristus som fullt ut kan förvandla människor och att Jesus är den enda vägen till frälsning!


"Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror"… Romarbrevet 1:16

Vi är en fristående församling i centrala Stockholm som brinner för att ge människor hoppet, kärleken och upprättelsen som finns hos Jesus Kristus. Vi tror på att det finns en plats för varje människa i Guds rike oavsett vilken bakgrund eller förflutet man har.

Om oss

Som kristna och Guds representanter så är en del av vår vision och uppgift att vägleda människor och hjälpa dem att finna sin identitet i Gud och sitt livs kall.

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er" Matteusevangeliet 28: 19-20

Vi vet att Gud har placerat oss i hjärtat av Stockholm i en tid som denna för att stå upp och predika ett kompromisslöst evangelium. Att vi fått ett gudagivet mandat att vara en influerande och vägledande röst för att på nytt resa kristenheten i Sverige så att den sista stora skörden kan bärgas in innan vår Herre Jesu Kristus snara återkomst.

Vi är övertygade om att det endast är evangeliet och tron på Jesus Kristus som fullt ut kan förvandla människor och att Jesus är den enda vägen till frälsning!


"Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror"… Romarbrevet 1:16

Vi är en fristående församling i centrala Stockholm som brinner för att ge människor hoppet, kärleken och upprättelsen som finns hos Jesus Kristus. Vi tror på att det finns en plats för varje människa i Guds rike oavsett vilken bakgrund eller förflutet man har.

Om oss

Som kristna och Guds representanter så är en del av vår vision och uppgift att vägleda människor och hjälpa dem att finna sin identitet i Gud och sitt livs kall.
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er"
Matteusevangeliet 28: 19-20

Vi vet att Gud har placerat oss i hjärtat av Stockholm i en tid som denna för att stå upp och predika ett kompromisslöst evangelium. Att vi fått ett gudagivet mandat att vara en influerande och vägledande röst för att på nytt resa kristenheten i Sverige så att den sista stora skörden kan bärgas in innan vår Herre Jesu Kristus snara återkomst.

Vi är övertygade om att det endast är evangeliet och tron på Jesus Kristus som fullt ut kan förvandla människor och att Jesus är den enda vägen till frälsning!


"Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror"… Romarbrevet 1:16

Vi är en fristående församling i centrala Stockholm som brinner för att ge människor hoppet, kärleken och upprättelsen som finns hos Jesus Kristus. Vi tror på att det finns en plats för varje människa i Guds rike oavsett vilken bakgrund eller förflutet man har.

Om oss

Förvandlade liv

Vittnesbörd

Resan som förändrade mitt liv

Vittnesbörd

Resan som förändrade mitt liv

Vittnesbörd

Resan som förändrade mitt liv

Vittnesbörd

Mötet som förändrade mitt liv

Vittnesbörd

Mötet som förändrade mitt liv

Vittnesbörd

Mötet som förändrade mitt liv

Vittnesbörd

Jag fann den sanna friden

Vittnesbörd

Jag fann den sanna friden

Vittnesbörd

Jag fann den sanna friden

Vittnesbörd

Fri från missbruk och självmordstankar

Vittnesbörd

Fri från missbruk och självmordstankar

Vittnesbörd

Fri från missbruk och självmordstankar

Predikan

Herren min läkare! - Johan Gün

Alla predikningar

Predikan

Herren min läkare! - Johan Gün

Alla predikningar

Predikan

Herren min läkare! - Johan Gün

Alla predikningar

Kalendern

Kalendern

23 Juni

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

23 Juni

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

23 Juni

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

30 Juni

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

30 Juni

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

30 Juni

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

11 Aug

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

11 Aug

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

11 Aug

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

18 Aug

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

18 Aug

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

18 Aug

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

5 Maj

Söndagsgudstjänst

Tid: 18.00

Plats: Upplandsgatan 12

Pastor
Pastor
Pastor

Pastor Daniel med hustru

Pastor Daniel med hustru

Pastor Daniel & Alexandra Kanat grundade Inri Church med syfte att nå ut med evangeliet till världens alla hörn samt platser där de mest utsatta människorna finns. Innan kallelsen som församlingsgrundare så drevs paret till att vinna själar främst i tredje världen på platser där Jesus inte varit predikad. Med bred erfarenhet av att nå själar, vårda människor, utbilda lärljungar och föra ut evangeliet har dom fört vidare kunskapen dom bär till att lyfta nästa generation i tjänst för Herren och detta har blivit församlingens hjärta.

Pastor Daniel har haft förmånen att träna, utbilda och undervisa tusentals pastorer och ledare i flertal länder och har fått se otaliga av dessa förändrade. Paret har som mål att bygga lärjungar så att evangeliet på ett okompromissat och expansivt sätt ska nå ut i Stockholm, Sverige och hela världen. Detta är den vision som Gud brännmärk i deras hjärtan!

Pastor Daniel avskyr ordet omöjligt då han menar på att för Gud är allt möjligt!

Pastor
Pastor
Pastor

Evangelisation

Som Jesu efterföljare är vi ett ljus och ett hopp till en mörk och förlorad värld. Men det är inte alltid människor hittar in till kyrkan, därför behöver vi också gå utanför kyrkans byggnader och söka upp de förlorade. 

Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Matteusevangeliet 10:7

Barnkyrka

Ingen möjlighet till barnvakt där hemma? Ingen anledning att oroa sig! Församlingen har även en barnverksamhet där barn från 4 år får ha härlig gemenskap med varandra och lära sig mer om den kristna tron tillsammans.Vi är en fristående församling i centrala Stockholm som brinner för att ge människor hoppet, kärleken och upprättelsen som finns hos Jesus Kristus. Vi tror på att det finns en plats för varje människa i Guds rike oavsett vilken bakgrund eller förflutet man har.

Pastor
Pastor
Pastor

Hemgrupper

Församlingen har flertalet hemgrupper som är utspridda i olika delar av Stockholm och som successivt bryter ut till nya hemgrupper. På INRI Church har vi en brinnande passion för att hjälpa lärjungar att bygga nya lärjungar.

På våra hemgrupper kommer du till platsen där du får växa i din kristna vandring och tro. Du får bl.a. lära dig mer djupgående vad det innebär att bli en efterföljare till Jesus, betydelsen av den kristna gemenskapen, undervisning i Guds ord och lära dig att be.

Mission

”Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka.” Lukasevangeliet 9: 1-2

Vi utför missionskampanjer runt om i världen och söker oss främst till platser där det finns onådda folkgrupper. Våra missionsarbeten utförs mestadels i Afrika och Asien.

Som församling har vi ett stort hjärta för mission och dras till platser som är fyllda av människor som lever i mörker, kedjor och bojor. Där får vi se hur ljuset från evangeliet bryter fram och hur Gud förvandlar och sätter människorna fria.

Stå med oss

Din gåva hjälper oss att nå ut med evangeliet. Stora delar av våra satsningar som församling går till missionsarbete, främst i utsatta länder. När du ger en gåva så stödjer du oss i vårt arbete med att nå ut med evangeliet till människor som ännu inte fått höra det glada budskapet om Jesus Kristus som världens frälsare.

SWISH: 123 033 7139

SWISH: 123 033 7139

BG: 791-8212

BG: 791-8212

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Följ oss på Instagram

Instagram

Sponsor: